AdminAdspace (CEO / Founder, Adspace)

My feedback

 1. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Förbättringsförslag  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  AdminAdspace (CEO / Founder, Adspace) commented  · 

  Tack för förslaget. Funktionen skulle passa bra tillsammans med möjligheten till ett inloggat läge och relaterar till förslaget om "Mina sidor".

 2. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Förbättringsförslag  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  AdminAdspace (CEO / Founder, Adspace) supported this idea  · 
 3. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Förbättringsförslag  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  I dagsläget får varje annonsör ett mail efter avslutad annonsering där antalet visningar redovisas. Funktionen skulle passa naturligt i ett inloggat läge där antalet visningar redovisas per annons.

  AdminAdspace (CEO / Founder, Adspace) shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base