Skip to content

Förbättringsförslag

2 results found

 1. Varna för bedrare !!!

  Vänligen skriv och informera vid användningen av hifitorget att bedragare förekommer som vanligtvis kontaktar en på primärt engelska.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Produktkategorier i mobilt läge

  Just nu döljs kategorivalen i mobilt läge, vilket gör siten onödigt svårnavigerad.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  completed  ·  0 comments  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 • Don't see your idea?

Förbättringsförslag

Categories

Feedback and Knowledge Base